11 November, 2007

Bahan pengajaran percuma untuk tahap sekolah rendah.

Bahan pengajaran percuma (tidak sama dengan buku teks percuma) sudah ada untuk pembelajaran tahap kolej & universiti - antara yang popular adalah siri lecture dari MIT. Kini sudah ada usaha untuk menghasilkan bahan pengajaran percuma untuk sekolah rendah.

Free Reading - sumber percuma, open source, dihasilkan secara wiki untuk guru dan pelajar sekolah rendah (prasekolah?). Mereka masih perlu cetak sendiri bahan yang ingin digunakan. Malah kita sudah dengar usaha yang sama di Indoensia, bila kerajaan membeli hakcipta buku-buku teks dan meletakkan bahan-bahan ini online. Ini supaya bahan-bahan ini boleh direplikasi tanpa had oleh guru dan sekolah.

Free-Reading is an “open source” instructional program that helps teachers teach early reading. Because it's open source, it represents the collective wisdom of a wide community of teachers and researchers. It's designed to contain a scope and sequence of activities that can support and supplement a typical “core” or “basal” program.


Kepada kementerian pelajaran dan sekolah, perkara ini menjimatkan belanja membeli buku teks. Dana yang sama boleh digunakan untuk latihan guru, membeli lebih banyak peralatan, membaiki sekolah dan sebagainya. Tetapi bagaiman ini akan memberi kesan kepada penerbit buku akademik sekolah?

Tiada ulasan: