26 November, 2006

Suridah Jalaludin, dalam TheExchange TV3 jumaat lepas.

Saya mengikuti temuramah beliau didalam TV3 pada hari Jumaat lepas.

Ada beberapa perkara yang menarik kepada saya dalam temuramah beliau.

Big Tree diasaskan oleh Suridah pada tahun 1994, dengan pelabur utama terdiri daripada Sunnetic Sdn. Bhd. (56 peratus), CIMB Private Equity (5 peratus) dan Eye Corp Australia (30 peratus).

Soalan, kenapa BigTree menjual sahamnya kepada Media Prime?

Ada lebih dari 50 syarikat yang terlibat didalam bidang pengiklanan outdoor ini.

MP adalah pelabur strategik, bukan sekadar kewangan. Selain itu, menjadi sebahagian dari anak syarikat MP ada kelebihan lain seperti;

  • Peluang untuk Staf BigTree berkembang luar dari bidang pengiklanan outdoor, ke bahagian-bahagian lain dalam kumpulan MP.
  • Masuk kedalam organisasi korporat yang besar adalah satu proses pembelajaran bagi dirinya dan juga bigTree.
  • Kerjasama strategik dengan syarikat media yang paling besar di Malaysia, ini membuka peluang kepada BT untuk pergi ke akaun-akaun pengiklanan baru yang sebelum ini diluar jangkauan BT.
Kemasukan MP kedalam BT juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan konsolidasi dalam pasaran pengiklanan outdoor. BT mungkin dijadikan platform untuk MP membeli beberapa lagi pemain pengiklanan outdoor tempatan.

Bila ditanya, apakah cabaran paling besar di hadapi oleh BT?

Pada beliau, peiklanan outdoor sangat-sangat memerlukan research. Ini berbanding dengan pengklanan TV dan Radio yang banyak telah banyak dikaji. Dengan data research yang lebih baik, akan memberikan pembeli iklan lebih keyakinan untuk menggunakan medium pengiklanan outdoor.

Tentang soalan, apa langkah seterusnya untuk BT?

Pada beliau, banyak lagi kawasan yang belum BT terokai di Malaysia. Contohnya pasaran Pantai Timur, Johor, Sabah & Sarawak masih belum diterokai dengan meluas oleh BT.

Selain itu, penggunaan teknologi baru dalam pengiklanan outdoor seperti skrin LCD akan membolehkan penggunaan ruang yang lebih efisyen.

Setakat ini, rancangan BT masih bernada lokal.

Tiada ulasan: