23 Oktober, 2007

Pelangi akan dijadikan syarikat private

Rumor dalam pasaran mengatakan yang PNB akan menjadikan Pelangi syarikat private.

Pelangi memang menghadapi masalah. Jualan jatuh dari RM 70 juta dalam tahun 2005, ke RM59 juta dalam tahun 2006. Untung bersih juga jatuh dari RM8.7 juta tahun 2005 ke RM6.7 juta dalam tahun 2006.

Mengikut pelangi ini kerana polisi kredit yang lebih cermat, dan juga polisi return baru yang lebih ketat.

Dari berita dalam pasaran, kita juga dengar ada pengurus senior yang telah berkhidmat lama, berhenti dari Pelangi, dan ada beberapa muka baru dalam senior management.

Tiada ulasan: